Historie

Landhandler Jakob O. Jordal bygde i 1881 Jordals Hotel. Han drev hotellet frem til 1899, og solgte det til Odda Handelsforening - som solgte det videre til Sjur Birkeland i 1907.

historie-begining-small

Brødrene Karl og Ole Melkeraaen kommer opprinnelig fra trange kår i Åsane utenfor Bergen. Ole flytter tidlig fra garden Sørgard i Åsane. Han etablerer en slakterforretning i Tysse, og reiser rundt på gårdene og slakter. Da fabrikken i Tysse blir lagt ned, forsvinner grunnlaget for virksomheten. I 1911 reiser Ole til Odda for å prøve lykken. Her etablerer han en ny slakterforretning. Noen år senere flytter også broren Karl til Odda.

Den første april 1917 kjøper brødrene Ole og Karl Melkeraaen Jordals Hotel av Sjur Birkeland. De skifter straks navn på hotellet til Hardanger Hotel, og sammen driver de hotellet fram til andre verdenskrig. I 1953 overtar fire av barna til Ole hotellet. Søsknene Borghild, Gunnar, Johan og Martin driver hotellet sammen fram til midten av 70-talet. Det skjer mye med Hardanger Hotel i disse årene. På grunn av nye brannforskrifter blir det gamle hotellet revet, en skjebne bygningen deler med mange andre gamle trebygninger i Odda. Etter rivingen i 1962, benytter familien anledningen til å bygge et nytt og moderne hotell. Det nye hotellet i funkisstil, er tegnet av arkitekten Ulf Haslev. Den 13. juni 1963 står bygningen ferdig. Et moderne hotell i nasjonal målestokk.

Hardanger Hotel har sin storhetstid på slutten av 60-tallet og fram til midten av 70-tallet. Hotellet er på denne tiden ledende i distriktet. Gjestene får oppleve underholdning med internasjonale artister. Restauranten på hotellet er som oftest full, og blir sett på som Oddas storstue.

Martin og Johan er de av søsknene som involverer seg mest i driften, sammen deler de oppgavene. Mens Martin tar seg av det administrative, har Johan i større grad ansvar for det praktiske arbeidet. I 1974 bestemmer brødrene seg for å utvide hotellet, noe som resulterer i 16 nye doble rom. Bakgrunnen for utvidelsen er den stadig økende busstrafikken. Hardanger Hotel blir nå i stand til å betjene to fulle turistbusser på samme tid.

historie2-smallJohan får imidlertid ikke oppleve å se hotellet ferdig. En februardag i 1977 dør han mens han er på jobb på hotellet. Søsknene Borghild, Gunnar og Martin bestemmer seg derfor for å legge om driften. Hardanger Hotel blir fra 77 og fram til 86, drevet som et rent "Bed & Breakfast hotell". I denne perioden blir den gamle delen av hotellet pusset opp, samtidig som familien undersøker mulighetene for å leie bort driften av hotellet. I 1986 blir driften satt bort til eksterne drivere. Dette blir starten på en turbulent tid for hotellet, der mangel på vedlikehold er et stikkord.

I 1997 overtar driftselskapet OddaHotellene driften. De starter prosessen med å få hotellet på beina igjen. På denne tiden er familien Melkeraaen klar for å selge hotellet. Den eldste av Johan sine sønner, Ole, er interessert i å kjøpe. Den 1. april 1998, på dagen 81 år etter Ole og Karl startet i hotellbransjen, kjøper barnebarnet Ole hotellet.

OddaHotellene driver hotellet fram til 1. september 2002, og deretter overtar Hardanger Hotel AS driften. Hardanger Hotel AS driver hotellet fram til 29. juli 2005.

I løpet av perioden 1998-2005 gjennomgår Hardanger Hotel en fullstendig renovering, og fremstår i dag som et moderne hotell.

Hotellet eies og drives i dag av firmaet Geminix AS.

Hotelldirektør og eier er Ole Melkeraaen.